Zasielateľstvo

Poznáme domáci i zahraničný trh, disponujeme stabilnými kontaktmi s partnermi z celej Európy ako i efektívnou znalosťou cudzích jazykov, ktorá je potrebná pre komunikáciu s nimi. Spolupráca s zabehnutými európskymi partnermi nám umožňuje ponúkať širokú ponuku služieb a zároveň si zachovať svoju nezávislosť a flexibilitu.

Sme kedykoľvek pripravení nadväzovať nové obchodné vzťahy, založené na vzájomnej dôvere a korektnej spolupráci.

- k zákazníkovi pristupujeme s odbornou starostlivosťou
- dbáme na dodržanie inštrukcií příkazcov
- vybereme Vám najvhodnejší dopravný prostriedok a cestu
- priamym kontaktom s vodičmi máme dohľad nad zásielkou počas celej doby dopravy

Ponuka spolupráce Kontaktujte nás Vyžiadajte si cenovú ponuku Ponuka pneu a ND

Mapa