Doprava

Zaoberáme sa nielen kamiónovou dopravou v rámci Slovenskej republiky, ale aj zahraničnými destináciami v EÚ. Našim hlavným zameraním v oblasti dopravy sú štáty Česko a Poľsko. Pri preprave tovaru sa riadime platnými medzinárodnými normami.

Preprava sypkého materiálu

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme prepravu sypkých materiálov, čí už pre stavebnú činnosť alebo obilniny pre poľnohspodárstvo.

Preprava zvitkov

Disponujeme taktiež dvoma návesmi na prepravu oceľových zvitkov alebo iného tovaru prepravovaného v muldových návesoch.

Preprava tovaru plachtovými vozidlami od 1t do 26t

Táto preprava je našou nosnou časťou, nakoľko disponujeme vlastnými plachtovými návesmi

Preprava nebezpečného tovaru ADR tr. 3 – 9

Niektoré naše vozidlá sú vybavené a vodiči náležite poučený pre prepravu nebezpečných tovarov skupín 3 až 9

Špeciálne prepravy podľa potreby zákazníka

Ak má zákazník požiadavku na prepravu nadrozmerných alebo iných tovarov vieme sa prispôsobiť a zabezpečiť dopravu k spokojnosti oboch strán.

Ponuka spolupráce Kontaktujte nás Vyžiadajte si cenovú ponuku Ponuka pneu a ND

Mapa